×
خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش استند آپ کمدی توسط جاد اپتاو (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش حرفه ای عکاسی توسط آنی لیبویتز (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش مستند سازی توسط کن برنز (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش آهنگسازی با نرم افزار کیوبیس (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش حرفه ای آهنگسازی (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش مقدمه ای بر موسیقی فیلم (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش انیمیشن سازی : ساخت استاپ موشن (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش مبانی انیمیشن سازی : طراحی استوری برد (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش نورپردازی فیلم ها برای اینترنت و وب سایت ها (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش مبانی انیمیشن سازی (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش نورپردازی تبلیغاتی محصولات و کالاها (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش نورپردازی : انتخاب تجهیزات نوری مناسب برای فیلمبرداری (همراه با زیرنویس فارسی)

0