×
خرید
۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش دوم : فیلمنامه (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نویسندگی برای مخاطبان جوان توسط آر.ال.استین (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش هنر داستان سرایی توسط نیل گیمن (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش فیلمنامه نویسی مهیج توسط دن براوون (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نویسندگی کتاب کودک توسط جودی بلومی (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نویسندگی توسط ملکوم گلدول (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نویسندگی برای تلویزیون توسط شاندا رایمز (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش مستر کلاس نویسندگی خلاق مارگارت اتوود (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش هنر داستان گویی (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نوشتن متن سخنرانی (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نوشتن طرح بازاریابی (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نویسندگی برای وب (همراه با زیرنویس فارسی)

0