×
خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش جامع کارگردانی هالیوود از مبتدی تا پیشرفته (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش فیلمسازی توسط جودی فاستر (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش مستند سازی توسط کن برنز (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش فیلمسازی توسط مارتین اسکورسیزی (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش فیلمسازی مستقل در سینما توسط میرا نایر (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش کارگردانی و فیلمبرداری مصاحبه ها و گزارش های ویدیویی (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش مجری گری تلویزیونی (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش چهارم : بازی گردانی (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش سوم : پیش تولید (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش دوم : فیلمنامه (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش اول : تولید (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش هشتم : تدوین (همراه با زیرنویس فارسی)

0