×
خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش مستند سازی توسط کن برنز (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش چهارم : بازی گردانی (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش سوم : پیش تولید (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش دوم : فیلمنامه (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش اول : تولید (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت فیلم کوتاه – بخش هشتم : تدوین (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش فیلمسازی توسط جودی فاستر (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش کارگردانی و فیلمسازی توسط دیوید لینچ (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش فیلمسازی مستقل در سینما توسط میرا نایر (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش فیلمسازی مستقل در سینما توسط اسپایک لی (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش جامع جلوه های ویژه مخصوص کارگردان ها (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش ساخت موزیک ویدیو از صفر تا صد (همراه با زیرنویس فارسی)

0