×
خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش جامع کارگردانی هالیوود از مبتدی تا پیشرفته (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش هنر داستان سرایی توسط نیل گیمن (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش فیلمسازی توسط جودی فاستر (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش مستند سازی توسط کن برنز (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش فیلمسازی توسط مارتین اسکورسیزی (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش استند آپ کمدی توسط جاد اپتاو (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش حرفه ای عکاسی توسط آنی لیبویتز (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش فیلمسازی مستقل در سینما توسط میرا نایر (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نویسندگی برای مخاطبان جوان توسط آر.ال.استین (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش کارگردانی و فیلمسازی توسط دیوید لینچ (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش بازیگری توسط ناتالی پرتمن (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش فیلمنامه نویسی مهیج توسط دن براوون (همراه با زیرنویس فارسی)

0