×
خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش استند آپ کمدی توسط جاد اپتاو (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش حرفه ای عکاسی توسط آنی لیبویتز (همراه با زیرنویس فارسی)

خرید
۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش مستند سازی توسط کن برنز (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نویسندگی برای مخاطبان جوان توسط آر.ال.استین (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش فیلمسازی توسط جودی فاستر (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش هنر داستان سرایی توسط نیل گیمن (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش کارگردانی و فیلمسازی توسط دیوید لینچ (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش بازیگری توسط ناتالی پرتمن (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش فیلمنامه نویسی مهیج توسط دن براوون (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش نویسندگی کتاب کودک توسط جودی بلومی (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش عکاسی ماجراجویانه توسط جیمی چین (همراه با زیرنویس فارسی)

به زودی
به زودی

آموزش فیلمسازی مستقل در سینما توسط میرا نایر (همراه با زیرنویس فارسی)

0