نحوه استفاده از تکنیک هدایت چشم مخاطب * والتر مرچ برای "هدایت چشم" با تدوین سینمایی

* جهت‌دهی به نگاه (eye trace)

در ویدئوی امروز ، ما قصد داریم یکی از مهمترین تکنیک های کارگردانی را تجزیه تحلیل کنیم و سپس به شما نشان خواهیم داد که چگونه استیون اسپیلبرگ از آن ، در سراسر فیلم برنده اسکار خود ، فهرست شیندلر ، استفاده کرده است .

والتر مورچ بزرگ ، این تکنیک پیشرفته کارگردانی را ،« هدایت چشم مخاطب یا جهت‌دهی به نگاه » نامگذاری کرده است. هدایت چشم مخاطب اصطلاحی برای هدایت چشم بیننده به قسمت های خاصی از قاب شماست ، از طریق استفاده از چند روش مفید مختلف.

حرکت – جنبش / تعیین موقعیت / رنگ

کارگردانان باید چشم بیننده را طوری هدایت کنند که در لحظه ی درست ، به یک سری چیزها  نگاه کنند ، چون بخشی از روایت یک داستان جذاب ، همراه کردن همه با خود در یک زمان است تا همه ما بتوانیم آن تجربه مشترک را احساس کنیم .

اسپیلبرگ در هر یک از فیلم های خود از تکنیک جهت‌دهی به نگاه استفاده می کند و این را به طرز ماهرانه ای در فهرست شیندلر اعمال می کند . این فیلم 7 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به دست آورد و بخش عمده ای از آن بخاطر استفاده اسپیلبرگ از جهت‌دهی به نگاه بوده است .

او همچنین فیلم را بیشتر در سطح زمین نگه داشت و از استفاده از تکنوکرین یا پروجیب اجتناب کرد. این رویکرد بصری متفکرانه ، مضمون و تم فیلم را تقویت کرد و بیننده را در سرتاسر داستان هدایت کرد .

وقتی این ویدئو را به پایان برسانید ، خواهید دید که چگونه یک کارگردان عالی مانند استیون اسپیلبرگ مخاطبان خود را هم عقیده و هم رای  نگه می دارد ، چشمان شما را به جایی که باید باشند هدایت می کند و از تصاویر بصری برای تقویت موضوع و مضمون بزرگترین فیلم خود، فهرست شیندلر استفاده می کند .

نتیجه نهایی : شما چند روش مفید و سودمند برای استفاده از مهمترین تکنیک سینمایی کارگردانان و تدوینگران یاد خواهید گرفت .