روش نوشتن فیلمنامه انیمیشن

فیلمنامه انیمیشن

انیمیشن ، نقاشی متحرک و یا پویانمایی ، جان بخشیدن به اشیا ، اشکال ، احجام ، خطوط و نقاط است . دیداری ساختن رویاها ، خاطرات ، اوهام ، خواب ها و خیالاتی است که پیرامون ما را انباشتنه اند . چیزهایی که در زندگی روزمره حرکات درونی آنها و حضور جادوی